Ceník výkonů

Ceník zdravotních výkonů

Výkon Cena
Posouzení zdravotní způsobilosti k výkonu práce400 Kč
Posouzení zdravotní způsobilosti k vystavení zdravotního průkazu250 Kč
Posouzení zdravotní způsobilosti k řízení motorového vozidla300 Kč
Posouzení zdravotní způsobilosti držitele zbrojního průkazu500 Kč
Periodická prohlídka řidičů nad 65 let200 Kč
Vystavení potvrzení50 Kč
Vyhotovení lékařské zprávy200 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace200 Kč
Oznámení pojistné události z úrazového pojištění300 Kč
Hodnocení bolestného300 Kč
Hodnocení trvalých následků400 Kč
Aplikace očkovací látky nehrazené ze zdravotního pojištění (cena bez očkovací látky)150 Kč

Cena za pořízení kopie dokumentace je 2 Kč za jednu stránku a 250 Kč za půlhodinu času lékaře